اس ام اس دوری

بزرگ راهای مهندسی ساز

ما را به هم نمی رسانند

عشق با قوانین بیگانه است

از بیراهه ها بیا

برای دیدن کسی که

عمریست دوستت دارد!!!

 

 

http://jokweb.com/sms/wp-content/uploads/2013/03/adame.gif

 

 

 

/ 0 نظر / 44 بازدید